PACKS TAXI + TANDEM EXPERIENCE

La contractació del servei de taxi té lloc directament entre el client i el proveïdor d'aquest servei, quedant Skydive Empuriabrava absolutament al marge.

En el cas que el salt en tàndem no es pugui realitzar, Skydive Empuriabrava només realitzarà la devolució del salt en tàndem si escau (seguint les pautes de la política de devolució dels salts en tàndem). El cost del servei de taxi no podrà ser reclamat per part del client si aquest servei s'ha realitzat, independentment que s'hagi, o no, realitzat, l'activitat del salt en tàndem.


PACKS HELITOUR + TANDEM EXPERIENCE

Amb la contractació d'aquest pack, s'adquireixen dos serveis / activitats els quals són proporcionats per dues empreses diferents: Skydive Empuriabrava i Cat Helicopters. Cada servei/activitat té els seus respectius requisits i polítiques de devolució.

En el cas que no es pugui realitzar cap de les 2 activitats, el client tindrà dret a la devolució de l'import de les dues activitats sempre que així ho contemplin les polítiques de devolució de les dues empreses.

En el cas que només un dels serveis no pugui dur-se a terme, el client només tindrà dret a reclamar la devolució del servei que no s'ha pogut realitzar (si escau, tenint en compte la política de devolució de l'esmentada activitat/servei) .

CONDICIONS ESPECÍFIQUES TOUR EN HELICÒPTER

En el cas que un dels passatgers de l'helicòpter pesi més de 110 kg i/o que la temperatura (i/o humitat) de l'aire siguin elevades, la capacitat màxima de passatgers viatjant en helicòpter es reduirà.REQUISITS SALT EN TANDEM

· Les persones que salten han de portar sempre identificació.

· Per a menors d’edat, es necessària l’autorització de tots els pares legalment tutors del menor. Pels pares que vinguin físicament amb el menor, caldrà que, una vegada aquí, signin el formulari d’inscripció i presentin identificació tant seva com del menor. Pels pares que no puguin assistir el dia del salt, és imprescindible lliurar la seva autorització manuscrita perquè el menor faci el tandem, juntament amb la fotocòpia del seu carnet d’identitat. El pes mínim és de 35 Kg.

· Per saltar cal una condició física normal. Algunes malalties o problemes concrets requereixen un certificat mèdic que autoritzi el salt i d'altres no permeten realitzar el salt (davant qualsevol dubte sobre una malaltia o un problema concret cal que ho consulteu amb el vostre metge). Persones amb discapacitat psíquica o que no tinguin mobilitat a les cames no poden realitzar el salt.

· Per a majors de 65 anys o majors de 60 que pesin més de 90 kg, es necessita un certificat mèdic que ho autoritzi expressament.

· Si el pes del passatger tàndem supera els 90 kg vestit és important que ens ho comuniquis en el moment de formalitzar la reserva. En aquest cas el salt en paracaigudes s'ha d'executar durant les hores centrals del dia. Si no es comunica i el passatger no pot saltar perquè les condicions no són les adequades per al seu pes, es perd el dipòsit.

· És aconsellable que el mateix dia abans de sortir de casa ens truqueu per saber si les condicions meteorològiques són les adequades per saltar. Obrim a les 9.00h i el nostre telèfon es el 972 45 01 11.

· El passatger ha d’anar vestit còmode. Ha de portar SEMPRE pantalons llargs i còmodes i sabatilles esportives. Durant l’estiu, es pot anar amb mànega curta, però cal evitar les samarretes de tirants. La resta de l’any, cal portar un jersei extra en substitució de la jaqueta. Durant els mesos d’hivern és aconsellable que el jersei extra sigui un polar i portar uns guants ajustats. La resta de períodes, un jersei extra més o menys gruixut segons temporada.

· És important no consumir alcohol ni drogues abans del salt.POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

El dipòsit NOMÉS es retornable:

- Si es cancel.la la reserva abans de la data límit que permet canvis.
Dates límits:
De 1 a 5 persones: 1 setmana
A partir de 6 persones: 2 setmanes

- En cas que no es pugui realitzar l’activitat per motius tècnics o condicions atmosfèriques dolentes.

En qualsevol altre cas, no s’admet cap canvi de data i es perd el dipòsit realitzat. Aquest dipòsit també es perdrà si s'arriba més tard de l'hora reservada. Si el salt ja s’ha pagat amb antelació, o sigui s’ha fet un val regal, s’aplicaran les mateixes condicions del dipòsit. En aquest cas, el val perderia el valor de 50€ del total ja pagat i per tornar-se a activar per un altre reserva s’hauria d’abonar els 50€ perduts.Per a reserves de grups:Si hi ha varis tàndems reservats al mateix nom, s’agruparan segons activitat i organització interna, assegurant exclusivament que cada persona anirà acompanyada com a mínim, d’una altra persona del seu grup.En cas de mal temps o per motius tècnics, Skydive Empuriabrava es reserva el dret de retardar o cancel·lar l'activitat sense previ avís.

CONDICIONS DE VENDA DE PRODUCTES/SERVEIS PER A NO PARACAIGUDISTES

Els vals regal de Tandem o de vols en avioneta caduquen 1 any després de la seva compra i, una vegada caducats, ja no es podran utilitzar.

Els vals regal de Tunel de Vent caduquen 1 any despres de la seva compra i, una vegada caducats, ja no es podran utilitzar.

Tots els vals regal seran reemborsables fins a 6 mesos després de la seva compra.

Les EXTENSIONS de validesa dels VALS caducats no donen dret al reemborsament dels VAL al qual se li aplica l'extensió.

Informació legal

JIP AVIACIÓ SLU
Sector Aeroclub, s/n
17487 Empuriabrava (Spain)
Tel. +34 972 450 111
Fax +34 972 450 749
e-mail: info@skydiveempuriabrava.com
NIF B-17449836
Inscrita en Reg. Mercantil de Girona, Tom 821, foli 153, fulla núm. Gi 15706Política de Protecció de Dades

JIP AVIACIO SLU amb l'afany de ser capdavanter en l'ús de les noves tecnologies i el gran avenç tecnològic que esta experimentant la nostra societat actual, i particularment en el marc dels serveis de la informació i del comerç electrònic que comporta el tractament de gran quantitat de dades de caràcter personal, va decidir, implantar les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, per donar als nostres clients la total confiança de que les seves dades seran tractades amb tota la diligència i deure professional, i que només seran utilitzades per a les finalitats concertades entre ambdues parts.

JIP AVIACIO SLU fa ús de campanyes de publicitat online a través de plataformes de tercers, les quals poden utilitzar cookies per mostrar uns determinats anuncis en funció de les pàgines visitades pels usuaris.

Les dades personals recaptades a través dels webs www.skydiveempuriabrava.com, www.jipaviacio.com, www.airempuriabrava.com, www.skyrats.com, www.laterradelcel.com, www.laterradelcel.cat, www.latierradelcielo.com, www.latierradelcielo.es, www.thelandofthesky.eu, www.thelandofthesky.net, www.skydive.cat, www.paracaidismo.mobi o de les nostres adreces de correu electrònic pertanyents als dominis anteriorment mencionats són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de JIP AVIACIO SLU, que és així mateix responsable d'aquests fitxers. L'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a JIP AVIACIO SLU implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.

El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una sol·licitud per escrit a la següent direcció:

JIP AVIACIÓ SLU
Sector Aeroclub, s/n
17487 Empuriabrava (Spain)
Tel. +34 972 450 111
Fax +34 972 450 749
e-mail: info@skydiveempuriabrava.com
NIF B-17449836
Inscrita en Reg. Mercantil de Girona, Tom 821, foli 153, fulla núm. Gi 15706


A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI.

Els nostres fitxers es troben inscrits en el `Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)`, al que pot accedir el Client per a comprovar la situació dels mateixos.